Cisco Jabber tømmer batteriet på mobile enheter

Cisco Jabber tømmer batteriet på mobile enheter

Batteriet på enheten tømmes raskere når jeg bruker Cisco Jabber.

Du kan redusere batteriets avløp ved å kontrollere følgende:

  •  Detaljert logging – Aktiver dette alternativet bare hvis du samler inn feil søkings detaljer for å løse problemer med Cisco Jabber.
Slik deaktiverer du:
  1. Trykk på innstillinger > problem rapportering.
  2. Trykk på den detaljerte Logg bryte ren for å slå den av.
  •  En svak 3G-eller Wi-Fi-tilkobling kan påvirke batteriets leve tid. Flytt til et sted med et sterkere nettverks signal.

Var denne artikkelen nyttig?