כיצד נקבעת שפת הברכה / IVR כאשר אני מקבל שיחה חוזרת בפגישת Webex?

מאמר זה חל על Webex Callback בפגישות, אירועים והדרכה של Webex.

כיצד נקבעת שפת הברכה / IVR בעת קבלת שיחה חוזרת בפגישת Webex?

האם אני יכול לקבל שפה מועדפת של שיחה חוזרת ללא קשר למדינה שממנה אני מתקשר?

הגדרות השפה והאזור תחת העדפות דף אינטרנט קובעות את שפת השיחה החוזרת.
אם אינך שומע את הברכה או את ה- IVR בשפה שבחרת תחת העדפותדף אינטרנט, פנה למנהל הצלחת הלקוחות (CSM) שלך. לקבלת עזרה, ראה: WBX15 - כיצד אוכל ליצור קשר עם מנהל הצלחת הלקוחות שלי (CSM)?
הערה: העדפת שפה אינה נתמכת באמצעות 'שמע קצה' כאשר נעשה שימוש בהרחבות פנימיות. ההנחיות תמיד יהיו באנגלית.

האם המאמר הזה הועיל לך?