Kako se određuje jezik pozdrava / IVR-a kada primim povratni poziv na Webex sastanku?

Ovaj članak se odnosi na vebex povratni poziv u Webex sastancima, događajima i obuci.

Kako se određuje jezik pozdrava / IVR-a prilikom prijema povratnog poziva na Webex sastanku?

Da li mogu da imam željeni jezik za pozivanje bez obzira na zemlju iz koje zovem?

Postavkejezika i lokalnog standarda u okviru željenih opcija Web stranice određuju jezik za povratak poziva.
Ako ne čujete pozdrav ili IVR na jeziku koji ste izabrali u okviru stavke Željene postavke Webstranice, obratite se menadžeru za uspeh klijenta (CSM). Pomoć za pomoć pogledajte u članku: WBX15 - Kako da stupim u kontakt sa menadžerom uspeha klijenta (CSM)?
Napomena: Željene postavke jezika nisu podržane sa edge audio zapisima kada se koriste interna proširenja. Odzivnici će uvek biti na engleskom jeziku.

Da li je ovaj članak bio koristan?