לפני שתתחיל

לאחר שתמחק קובץ ותשלח אותו לפח האשפה, מומלץ להמתין לפחות 24 שעות לפני שתסיר אותו מהאשפה שלך לחלוטין. על-ידי ביצוע הנחיה פשוטה זו, באפשרותך להימנע ממחיקת קובץ שעשוי להיות בשימוש.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > התקשר להגדרות > , גלול אל מדיה של החברה בהמתנהולאחר מכן לחץ על מנהלהמדיה.

2

לחץ ולאחר מכן לחץ על מחק הכל.

הקבצים נמחקים לצמיתות ואינם ניתנים עוד לשחזור.