לחץRaise Handליד תגובות.


 

הורד את היד על ידי לחיצה על הרם יד שוב.

האופן שבו אתה מרים ומוריד את היד תלוי במכשיר שלך.

עבור טלפונים של iOS ו-Android, הקש על אפשרויות נוספות, לאחר מכן הקש על הרמת ידאו הורד יד.

עבור טבליות iPad ו- Android, הקש על תגובותלחיצה על לחצן התגובות., ולאחר מכן הקש על הרמת יד או יד תחתונה.


 

אם אתה משתמש בטאבלט iPad או Android ותגובות כבויות לפגישה שלך, הקש על הרמת יד או הורד יד תחתון מפקדי הפגישה.