Щракнете върхуRaise Handдо Реакции .


 

Спуснете ръката си, като щракнетеВдигане на ръка отново.

Как вдигате и спускате ръката си зависи от вашето устройство.

За телефони с iOS и Android докоснете Още опции, след което докоснете Вдигнете ръкаили Долна ръка.

За iPads и Таблети с Android докоснете Реакции , след което Щракване върху бутона за реакции.докоснете Повишаване на ръката или Долна ръка .


 

Ако използвате iPad или таблет с Android и реакциите са изключени за събранието ви, докоснете Повишаване на ръката или Долна ръка от контролите на събранието.