Ако не виждате опцията да вдигнете ръка, домакинът или cohost може да не позволят на участниците да вдигнат ръце.

Щракнете Вдигане на ръка до Реакции.


 

Спуснете ръката си, като кликнете Вдигане на ръка отново.

Как вдигате и спускате ръката си зависи от вашето устройство.

За телефони с iOS и Android докоснете Още опции, след което докоснете Повишаване на ръката или Долна ръка.

За iPads и Таблети с Android докоснете Реакции , след коетодокоснете Повишаване на ръката или Долна ръка .


 

Ако използвате iPad или таблет с Android и реакциите са изключени за събранието ви, докоснете Повишаване на ръката или Долна ръка от контролите на събранието.