Jeśli nie widzisz opcji podniesienia ręki, gospodarz lub współgospodarz może nie pozwolić uczestnikom na podniesienie rąk.

Kliknij Unieś rękę obok pozycji Reakcje.


 

Opuść rękę, klikając Unieś rękę ponownie.

Sposób podnoszenia i opuszczania ręki zależy od urządzenia.

W przypadku telefonów z systemem iOS i Android stuknij w Więcej opcji , a następnie stuknij w Podnieś rękę lub Dołóż dłoń.

Na iPadach i tabletach z systemem Android stuknij w Reakcje , a następniestuknij w Podnieś rękę lubDołóż dłoń.


 

Jeśli używasz iPada lub tabletu z systemem Android i reakcje na spotkanie są wyłączone, naciśnij pozycję Podnieś rękę lubPodejść w kontrolkach spotkania.