ניתן להשתמש במכשיר סדרת החדרים כדי לבצע שיחות ולהשתמש בלוח Webex לצורך ציור. תוכן משותף מוצג בשני ההתקנים, והלוח הלבן משותף להתקן החדר באופן אוטומטי בשיחות.

בקר מגע משמש לבקרת שיחות ולהגדרות אחרות.

אם תפתח שטח מWebex יישום קיים בלוח, תוכל להשתמש בלוח כדי לעבוד על קבצים משותפים ובלוח הציור.

מגבלות

  • שיחה משותפת מחוץ לשיחה מופיעה. רק במכשיר החדר

  • לוח הציור מחוץ לשיחה מופיע רק בלוח הWebex.

  • לא ניתן להוסיף ביאור לתוכן משותף מחוץ לשיחה בשיתוף מחווט.

  • אין באפשרותך לשתף את הלוח באמצעות כבל HDMI. השתמש בכבל המחובר להתקן החדר או למיקום המשותף האלחוטי.

  • אם ברצונך להתקשר למישהו מהספריה או באמצעות מספר הטלפון שלהם ומרחב קיים פתוח בחדר, עליך לסגור תחילה את השטח.

  • ניתוב מחדש של מגע אינו זמין עם מצב לוויה.

  • Webex שילוב וידאו עבור פגישות של מיקרוסופט אינן נתמכות בהגדרת התקנים במצב ' לוויה '.