Za pomocą urządzenia Room Series możesz wykonywać połączenia telefoniczne, a tablicy Cisco Board używać do pisania na tablicy. Współdzielona zawartość jest wyświetlana na obu urządzeniach, a tablice są automatycznie udostępniane urządzeniu w pokoju podczas połączeń.

Kontroler dotykowy służy do sterowania połączeniami i innych ustawień.

Jeśli otworzysz istniejącą przestrzeń aplikacji Webex na tablicy, możesz używać tablicy do pracy na udostępnionych plikach i tablicach.

Ograniczenia

  • Udział przewodowy poza połączeniem jest wyświetlany tylko na urządzeniu w pomieszczeniu.

  • Tablica poza połączeniem pojawia się tylko na tablicy Cisco.

  • Nie można dodawać adnotacji na udostępnionej zawartości poza rozmową w udostępnionym folderze przewodowym.

  • Nie można udostępniać na pokładzie za pomocą kabla HDMI. Użyj kabla podłączonego do urządzenia znajdującego się w pomieszczeniu lub udziału bezprzewodowego.

  • Jeśli chcesz zadzwonić do kogoś z książki telefonicznej lub używając jego numeru, a w pomieszczeniu jest już wolne miejsce, musisz je najpierw zamknąć.

  • Przekierowanie dotykowe nie jest dostępne w trybie towarzyszącym.

  • Webex Integracja wideo dla spotkań Microsoft Teams nie jest obsługiwana na urządzeniach skonfigurowanych w trybie towarzyszącym.

  • Aplikacje internetowe nie są obsługiwane w trybie towarzyszącym.