1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר Webex Calling.

2

מפורטל המשתמשים המתקשרים, לחץ על הפרופיל הנפתח בפינה השמאלית העליונה.

3

לחץ על הגדרות חשבון.

4

מהתפריטים הנפתחים תחת שפת ההכרזה ושפת האימייל, בחר את השפה המועדפת עליך.

5

לחץ על שמור.

ראה שפות נתמכות.