1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Obecné a z rozevíracích seznamů Jazyk oznámení a Jazyk e-mailu vyberte požadovaný jazyk.

3

Klikněte na možnost Uložit.

Podrobnosti o jazycích podporovaných službou Webex naleznete v podporovaných jazycích.