1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר שיחותWebex.

2

מפורטל משתמשי שיחות, הקישו על הפרופיל בפינה הימנית העליונה של הפרופיל.

3

לחצו על הגדרות חשבון.

4

מהתפריטים הנפתחים תחת שפת הכרזות ושפת דוא"ל, בחרו את השפה המועדפת עליכם.

5

לחץ על שמור.

לקבלת פרטים על שפות הנתמכות על-ידי Webex, ראה שפות נתמכות.

1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל הקטע הכללי ובחר את השפה המועדפת עליך מהרשימות הנפתחת של שפת ההכרזה ושל שפת הדוא"ל .

3

לחץ על שמור.

לקבלת פרטים על שפות הנתמכות על-ידי Webex, ראה שפות נתמכות.