1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Klikk på rullegardinmenyen profil øverst til høyre i brukerportalen for anrop.

3

Klikk Kontoinnstillinger.

4

Velg ønsket språk på rullegardinmenyene under Kunngjøringsspråk og E-postspråk.

5

Klikk på Lagre.