1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Ogólne i wybierz preferowany język z listy rozwijanej Język ogłoszenia i Język wiadomości e-mail .

3

Kliknij opcję Zapisz.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat języków obsługiwanych przez Webex, zobacz obsługiwane języki.