1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W wywołującym portalu użytkowników kliknij listę rozwijaną profilu w prawym górnym rogu.

3

Kliknij Ustawienia konta.

4

Z menu rozwijanych w obszarach Język ogłoszenia i Językpoczty e-mailwybierz preferowany język.

5

Kliknij opcję Zapisz.