הצגת דוחות שימוש באחסון עבור אתר האינטרנט של Cisco

מנהלי אתרים יכולים להוריד דוחות שימוש באחסון. הדוחות מציגים את שטח האחסון הכולל שבו נעשה שימוש, את האחסון המשמש כל מארח ואת סך האחסון הזמין.

בעת יצירת דוח שימוש באחסון, הוא כולל שימוש עבור הדברים הבאים:

 • הקלטות MP4

 • הקלטות ARF

 • הקלטות שהועלו

 • הקלטות מושבתות

 • הקלטות באשפה

 • צ'אט בהקלטות של אירועי Webex

 • קבצים שהועלו

  1 היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל דוחות > שימושנפוץ באחסון > .
  2 כדי לפתוח את הדוח ב- . תבנית CSV, בחר פתח. כדי לשמור את הדוח במחשב, בחר שמור.

  האם המאמר הועיל לך?