Podczas generowania raportu użycia pamięci masowej, obejmuje on użycie dla następujących elementów:

  • Nagrania MP4

  • Nagrania ARF

  • Przesłane nagrania

  • Wyłączone nagrania

  • Nagrania w koszu

  • Czat w nagraniach Webex Events

  • Przesłane pliki

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Raporty > Wspólne > Wykorzystanie miejsca .

2

Aby otworzyć raport w formacie .CSV, wybierz opcję Otwórz . Aby zapisać raport na komputerze, wybierz opcję Zapisz .