Wyświetlanie raportów użycia pamięci masowej dla witryny Cisco Webex

Administratorzy witryn mogą pobierać raporty użycia magazynu. Raporty pokazują całkowitą ilość używanego magazynu, magazyn używany przez każdego hosta oraz całkowitą dostępną przestrzeń dyskową.

Generowany raport użycia magazynu zawiera on użycie dla następujących elementów:

 • Nagrania MP4

 • Nagrania ARF

 • Przesłane nagrania

 • Wyłączone nagrania

 • Nagrania w koszu

 • Czat w nagraniach Webex Events

 • Przesłane pliki

  1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Reports > Common > Storage Usage .
  2Aby otworzyć raport w programie . Format CSV, wybierz Otwórz. Aby zapisać raport na komputerze, wybierz pozycję Zapisz.

  Czy ten artykuł był pomocny?