1

במחשב שלך, עבור אל התחל > הגדרות > יישומים.

2

בחר ביישום שולחן העבודה של Webex Meetings.

3

בחר הסר התקנה.

4

פעל בהתאם להנחיות.

1

בעגינה שלך, בחר את Finder.

2

עבור אל יישומים > Webex > הסר התקנה.

3

פעל בהתאם להנחיות.