1

Na računaru pristupite opciji "> podešavanja > aplikacije".

2

Izaberite Webex Meetings aplikaciju za radnu površinu.

3

Izaberite deinstaliranje.

4

Pratite odzivnike.

1

Na doku izaberite "Nalažeč ".

2

Idite u aplikaciju > webex > deinstalirajte.

3

Pratite odzivnike.