1

Gå til Start > Innstillinger > Apper på datamaskinen.

2

Velg Desktop App for Webex Meetings.

3

Velg Avinstaller.

4

Følg instruksjonene.

1

Velg Finder på dokken.

2

Gå til Programmer > Webex >Avinstaller.

3

Følg instruksjonene.