1

בחר את האדם או המרחב מרשימת המרחבים שלך.

2

לחץ על אזור ההודעה והקלד את ההודעה.

ניתן לכלול קבצים או להוסיף נגיעה אישית באמצעות סמלי Emoji או קובצי GIF מונפשים, וגם להוסיף עיצוב או סימון כדי לגרום להודעות שלך לבלוט ולהקל על קריאתן. ניתן גם לשלוח מספר טלפון וכל אחד יכול לבצע שיחה.

3

לחץ על או הקש Enter כדי לשלוח את ההודעה שלך.

1

הקש על אדם או מרחב מרשימת המרחבים שלך.

2

הקש על אזור ההודעה והקלד את ההודעה.

ניתן לכלול קבצים או להוסיף נגיעה אישית באמצעות סמלי Emoji או קובצי GIF מונפשים בהודעות. ניתן גם לשלוח מספר טלפון וכל אחד יכול לבצע שיחה.

3

הקש על כדי לשלוח את ההודעה שלך.

1

הקש על אדם או מרחב מרשימת המרחבים שלך.

2

הקש על אזור ההודעה והקלד את ההודעה.

ניתן לכלול קבצים או להוסיף נגיעה אישית באמצעות סמלי Emoji או קובצי GIF מונפשים בהודעות. ניתן גם לשלוח מספר טלפון וכל אחד יכול לבצע שיחה.

3

הקש על כדי לשלוח את ההודעה שלך.

1

בחר את האדם או המרחב מרשימת המרחבים שלך.

2

לחץ על אזור ההודעה והקלד את ההודעה.

ניתן לכלול קבצים, להוסיף נגיעה אישית באמצעות סמלי Emoji או קובצי GIF מונפשים וגם להוסיף עיצוב או סימון כדי לגרום להודעות שלך לבלוט ולהקל על קריאתן. ניתן גם לשלוח מספר טלפון וכל אחד יכול לבצע שיחה.

3

הקש Enter כדי לשלוח את ההודעה שלך.