הצגת המצלמה החיצונית או המיקרופון שלך באפליקציית האינטרנט של Webex ב - Chrome

פתור בעיות בהתחברות למצלמה ולמיקרופון שלך ביישום האינטרנט ב - Chrome

אם אינך רואה את המצלמה או המיקרופון שלך בעת השימוש ביישום האינטרנט של Webex בדפדפן Chrome, ייתכן שיהיה עליך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך ישירות. ניתן למצוא את הגדרות המצלמה והמיקרופון ב - Chrome כאן:

  • chrome :// settings/content/camera

  • chrome :// settings/content/microphone

ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את הדפדפן לאחר חיבור מכשיר חדש.

האם המאמר הועיל לך?