כאשר פגישה או וובינר מתחילים, המיקרופון ממטב שמע לדיבור כברירת מחדל. כדי למטב למוזיקה, הפעל את מצב מוזיקה.


 

מצב מוזיקה מוגדר כברירת מחדל לקידוד איכות שמע של Fullband. כאשר הלחצן הדו-מצבי הזה מושבת, מצב מוזיקה פועל באיכות שמע של Superwideband.

מנהלי מערכת שמחייבים שימוש בשמע באיכות נמוכה יותר עבור מצב מוזיקה יכולים לבקש להשבית את הלחצן הדו-מצבי של התכונה באתר שלהם.

1

עבור פגישה, לחץ על הצגת סרגל תפריטים > פגישה > הגדרות פגישה.

2

עבור וובינר, לחץ על הצגת סרגל תפריטים > וובינר > הגדרות וובינר.

3

בקטע שמע, גלול אל שמע חכם של Webex ובחר מצב מוזיקה.


 

אם הסרת רעשים מופעלת, היא נכבית בעת הפעלת מצב מוזיקה.

לאחר שתפעיל את מצב מוזיקה, תו נגינה מוצג ליד הלחצן השתק .