Po rozpoczęciu spotkania lub webinarium mikrofon domyślnie optymalizuje dźwięk pod kątem mowy. Aby zoptymalizować dźwięk pod kątem muzyki, włącz opcję Tryb Muzyka.


 

Tryb Muzyka domyślnie koduje jakość dźwięku Pełne pasmo. Po wyłączeniu tego przełącznika tryb Muzyka działa z maksymalną jakością dźwięku Bardzo szerokie pasmo.

Administratorzy, którzy wymagają wyższej jakości dźwięku w trybie Muzyka, mogą poprosić o włączenie tej funkcji w swojej witrynie.

1

Podczas spotkania kliknij kolejno pozycje Pokaż pasek menu > Spotkanie > Ustawienia spotkania.

2

Aby rozpocząć webinarium, kliknij Pokaż pasek menu > Webinarium > Ustawienia webinarium.

3

W sekcji Audio przewiń do pozycji Inteligentne audio Webex i wybierz pozycję Tryb Muzyka.


 

Jeśli funkcja Usuwanie szumów jest włączona, po włączeniu opcji Tryb Muzyka zostaje ona wyłączona.

Po włączeniu trybu Muzyka obok przycisku Wycisz wyświetlana jest nuta.