Når et møte eller webinar begynner, optimerer mikrofonen lyd for tale som standard. Hvis du vil optimere for musikk, slår du på Musikkmodus.


 

Musikkmodus bruker som standard koding av fullbåndslydkvalitet. Når denne bryteren er deaktivert, fungerer Musikkmodus med opptil Superwideband-lydkvalitet.

Administratorer som krever lavere lydkvalitet for Musikkmodus, kan be om at funksjonen deaktiveres for området.

1

I møter klikker du på Vis menylinje > Møte > Møteinnstillinger.

2

I webinarer klikker du på Vis menylinje > Webinar > Webinar-innstillinger.

3

Under Lyd blar du ned til Webex-smartlyd og velg Musikkmodus.


 

Hvis Støyfjerning er aktivert, slås det av når du slår på Musikkmodus.

Etter at du har slått på Musikkmodus, vises en musikknote ved siden av Demp-knappen .