1

היכנס לניהול ניהול אתר ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות , אפשרויות אבטחה סעיף.

2

בטל את הסימון של אכיפת סיסמת סמינר אינטרנט בעת הצטרפות בטלפון תיבת סימון.

אכיפת החלפת סיסמת סמינר מקוון.

כדי לדרוש מהמשתתפים להזין את סיסמת הסמינר המקוון, סמן את תיבת סימון.