שיתוף מודלים בתלת-ממד

מטב תוכן בנאמנות גבוהה בפגישות . זה מעלה את האיכות של תוכן תלת-ממדי כגון CAD והדמיה רפואית על ידי הפיכת הקווים במודלים תלת-ממדיים ותמונות באיכות גבוהה לחדים יותר.


תכונה זו זמינה על פי בקשה בלבד.


אפשרות זו אינה זמינה בפגישות שבהן משתתף יחיד לא הצטרף משולחן עבודה או שהפגישה מוקלטת.

עליך לבחור 'מיטוב לתלת-ממד' מתוך הגדרות השיתוף. מיטוב אוטומטי אינו חל על תוכן תלת-ממדי.

1

לחץ על שתף תוכן ולאחר מכן בחר מיטוב לתלת-ממד.

2

לחץ על המסך או על היישום שברצונך לשתף.