Udostępnianie modeli 3d

Optymalizacja pod kątem zawartości o wysokiej wierności w spotkaniach. Zwiększa to jakość treści 3D, takich jak CAD i obrazowanie medyczne, dzięki czemu linie na modelach 3D i wysokiej jakości obrazy są ostrzejsze.


Ta funkcja jest dostępna tylko na żądanie.


Ta opcja nie jest dostępna w przypadku spotkań, do których pojedynczy uczestnik nie dołączył z pulpitu lub spotkanie jest nagrywane.

Z poziomu ustawień udostępniania należy wybrać opcję Optymalizuj pod kątem 3D . Automatyczna optymalizacja nie ma zastosowania do zawartości 3D.

1

Kliknij pozycję Udostępnij zawartość , a następnie wybierz pozycję Optymalizuj pod kątem 3D.

2

Kliknij ekran lub aplikację, którą chcesz udostępnić.