Deljenje 3d modela

Optimizujte za sadržaj visoke tačnosti u sastancima . To povećava kvalitet 3D sadržaja kao što su CAD i medicinsko snimanje tako što čini linije na 3D modelima i slike visokog kvaliteta oštrijim.


Ova funkcija je dostupna samo po zahtevu.


Ova opcija nije dostupna na sastancima na kojima se nijedan učesnik nije pridružio sa radne površine ili se sastanak snima.

Morate odabrati opciju "Optimizuj za 3D" iz postavki deljenog resursa. Automatska optimizacija se ne primenjuje na 3D sadržaj.

1

Kliknite na dugme Deli sadržaj, a zatim izaberite stavku Optimizuj za 3D.

2

Kliknite na ekran ili aplikaciju koju želite da delite.