עבור אל 'צוותים' ובחר צוות. לאחר מכן, עוברים על המקומות הזמינים ולוחצים על הצטרפות כשמוצאים אחד שרוצים להצטרף אליו.

עבור אל הודעות > צוותים ובחר צוות. לאחר מכן, יש לעיין בשטחים הזמינים ולהקיש על הנכס שאליו ברצונך להצטרף ולאחר מכן להקיש על 'הצטרפות '.

עבור אל 'צוותים' ובחר צוות. לאחר מכן, עוברים על המקומות הזמינים ולוחצים על הצטרפות לנכס הזה כשמוצאים אחד שרוצים להצטרף אליו.