לוחצים או מקישים על הפעלה לחצן הפעלה כדי להאזין לקליפ קולי במקום מסוים.