1

מהתצוגה של הלקוחhttps://admin.webex.com, הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולחץ על היכנס.

2

לוחצים על לא ניתן לגשת לחשבון?, מזינים את הטקסט מהתמונה ולוחצים על שליחה.

3

יש לפעול בהתאם להוראות בהודעת האימייל שאנחנו שולחים.