1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu unesite adresu e-pošte, a zatim kliknite Prijava.

2

Kliknite Ne može pristupitiračunu? , unesite tekst sa slike, a zatim kliknite Pošalji.

3

Slijedite upute u e-pošti koju šaljemo.