1

לחץ על שלך תמונת פרופיל .

2

בחר הגדרות > כללי .

3

תחת ריבוי משימות, בטל את הסימון הצג חלון צף עבור שיחות ופגישות.

אתה יכול לשלוט רק בחלון המיני של פגישה.

1

הקש על תמונת הפרופיל שלך.

2

הקש הגדרות > פגישות > כללי .

3

כבה את התמונה בתוך התמונה.