1

Klicka på din profilbild.

2

Välj Inställningar > Allmänt .

3

Under Flera uppgifter avmarkerar du Visa flytande fönster för samtal och möten.

Du kan bara styra minifönstret för ett möte.

1

Tryck på din profilbild.

2

Tryck Inställningar > Möten > Allmänt .

3

Stäng av bild-i-bild.