לחץ , ולאחר מכן בחר הפרד DM ומרחבים .


 

אתה יכול לשנות זאת ב- הגדרות תפריט. בכותרת האפליקציה, לחץ על שלך תמונת פרופיל , ואז לחץ הגדרות > העברת הודעות . עבור אל רשימת שטחים , ובדוק את הצג כרטיסיות נפרדות עבור הודעות ישירות ורווחים תיבת סימון.

עבור אל העברת הודעות , הקש , ולאחר מכן הקש הפרד DM ומרחבים כדי לארגן את רשימת החללים שלך עם כרטיסיות.

עבור אל העברת הודעות , הקש , ולאחר מכן הקש הפרד DM ומרחבים כדי לארגן את רשימת החללים שלך עם כרטיסיות.

לחץ סנן לפי , ולאחר מכן בחר הפרד DM ומרחבים .