Kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Oddziel pliki DM i Spaces.


 

Możesz to zmienić w menu Ustawienia. W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe , a następnie kliknij Ustawienia > Wiadomości. Przejdź do listySpacje i zaznacz pole wyboru Pokaż osobne karty dla wiadomości bezpośrednich i Spacji.

Kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Oddziel pliki DM i Spacje, aby uporządkować listę obszarów za pomocą kart.


 

Możesz to zmienić w menu Preferencje. W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij pozycję Preferencje > Wiadomości. Przejdź do listySpacje i zaznacz pole wyboru Pokaż osobne karty dla wiadomości bezpośrednich i Spacji.

Naciśnij pozycję , a następnie naciśnij pozycję Oddziel pliki DM i Spaces, aby uporządkować listę obszarów za pomocą kart.

Kliknij pozycję Filtruj według , a następnie wybierz pozycję Oddziel pliki DM i Spaces.