1

פתח הגדרות מתמונתהפרופיל שלך.

2

בחר פגישות.

3

תחת תזמן פגישות, בחר את המתזמן שבו ברצונך להשתמש כדי לתזמן פגישות:

 • Microsoft Outlook– תזמן פגישות ופגישות בחדרים אישיים ממרחב. אפליקציית Webex פותחת חלון Outlook חדש עם כל פרטי הפגישה. כל שעליך לעשות הוא להוסיף את האנשים שעליך להזמין, לבחור את התאריך והשעה ולשלוח את ההזמנה.

  אפשרות זו זמינה אם מותקן ב- Outlook.

 • מתזמןאפליקציות Webex — תזמן פגישות מתוזמנות של Webex וחדר אישי מהאפליקציה. באפשרותך להוסיף אנשים כדי להזמין, לבחור את השעה, ו - Webex App שולח באופן אוטומטי הודעת דואר אלקטרוני לאנשים שהזמנת עם פרטי הפגישה.

  אם מנהל המערכת שלך הגדיר את החשבון שלך בשירותלוח השנה ההיברידי של Cisco Webex, באפשרותך לתזמן פגישות ממרחב.

 • לוח השנהשל Google – תזמן פגישות ופגישות בחדרים אישיים מתוך חלל. אפליקציית Webex פותחת חלון לוח שנה חדש של Google עם כל פרטי הפגישה. כל שעליך לעשות הוא להוסיף את האנשים שעליך להזמין, לבחור את התאריך והשעה ולשלוח את ההזמנה.
תזמון פגישות
4

לחץ על שמור.

1

פתח העדפות מתמונתהפרופיל שלך.

2

בחר פגישות.

3

תחת תזמן פגישות, בחר את המתזמן שבו ברצונך להשתמש כדי לתזמן פגישות:

 • Microsoft Outlook– תזמן פגישות ופגישות בחדרים אישיים ממרחב. אפליקציית Webex פותחת חלון Outlook חדש עם כל פרטי הפגישה. כל שעליך לעשות הוא להוסיף את האנשים שעליך להזמין, לבחור את התאריך והשעה ולשלוח את ההזמנה.

  אפשרות זו זמינה אם מותקן ב- Outlook.

 • מתזמןאפליקציות Webex — תזמן פגישות מתוזמנות של Webex וחדר אישי מהאפליקציה. באפשרותך להוסיף אנשים כדי להזמין, לבחור את השעה, ו - Webex App שולח באופן אוטומטי הודעת דואר אלקטרוני לאנשים שהזמנת עם פרטי הפגישה.

  אם מנהל המערכת שלך הגדיר את החשבון שלך בשירותלוח השנה ההיברידי של Cisco Webex, באפשרותך לתזמן פגישות ממרחב.

 • לוח השנה שלGoogle – תזמן פגישות בחדר אישי ופגישות מתוך חלל. אפליקציית Webex פותחת חלון לוח שנה חדש של Google עם כל פרטי הפגישה. כל שעליך לעשות הוא להוסיף את האנשים שעליך להזמין, לבחור את התאריך והשעה ולשלוח את ההזמנה.