1

Otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego.

2

Wybierz pozycję Spotkania.

3

W obszarze Planowanie spotkańwybierz harmonogram, którego chcesz użyć do planowania spotkań:

 • Program Microsoft Outlook— planowanie spotkań i spotkań w pokoju osobistym z pomieszczenia kosmicznego.Aplikacja Webexotwiera nowe okno programu Outlook ze wszystkimi szczegółami spotkania. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać osoby, które chcesz zaprosić, wybrać datę i godzinę oraz wysłać zaproszenie.

  Ta opcja jest dostępna, jeśli masz zainstalowany program Outlook.

 • Harmonogramaplikacji Webex — harmonogramWebexzaplanowane spotkania i osobiste spotkania z poziomu aplikacji. Możesz dodać osoby do zaproszenia, wybrać godzinę iAplikacja Webexautomatycznie wysyła wiadomość e-mail do zaproszonych osób ze szczegółami spotkania.

  Jeśli administrator skonfigurował Twoje konto w usłudze kalendarzy hybrydowych CiscoWebex, możesz zaplanować spotkania z miejsca.

 • Kalendarz Google— planowanie spotkań i spotkań w pokoju osobistym z miejsca.Aplikacja Webexotwiera nowe okno kalendarza Google ze wszystkimi szczegółami spotkania. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać osoby, które chcesz zaprosić, wybrać datę i godzinę oraz wysłać zaproszenie.
Zaplanuj spotkania
4

Kliknij opcję Zapisz.

1

Otwórz preferencje ze zdjęcia profilowego.

2

Wybierz pozycję Spotkania.

3

W obszarze Planowanie spotkańwybierz harmonogram, którego chcesz użyć do planowania spotkań:

 • Harmonogramaplikacji Webex — harmonogramWebexzaplanowane spotkania i osobiste spotkania z poziomu aplikacji. Możesz dodać osoby do zaproszenia, wybrać godzinę iAplikacja Webexautomatycznie wysyła wiadomość e-mail do zaproszonych osób ze szczegółami spotkania.

  Jeśli administrator skonfigurował Twoje konto w usłudze kalendarzy hybrydowych CiscoWebex, możesz zaplanować spotkania z miejsca.

 • Kalendarz Google— planowanie spotkań w pokoju osobistym i spotkań z miejsca.Aplikacja Webexotwiera nowe okno kalendarza Google ze wszystkimi szczegółami spotkania. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać osoby, które chcesz zaprosić, wybrać datę i godzinę oraz wysłać zaproszenie.