באפשרותך לערוך את הכינויים וכתובות הווידאו של אנשי הקשר המועדפים עליך.

אם סימנת איש קשר ממדריך הכתובות כמועדף עליך, באפשרותך לערוך את הכינוי שלו.

אם סימנת כתובת וידאו כמועדפת ברשימת השיחות האחרונות שלך , באפשרותך לערוך כתובת זו. באפשרותך גם להוסיף שם לכתובת זו כדי למצוא איש קשר זה בקלות.

כדי לערוך כינוי של איש קשר מועדף:

 1. הקישו על הלחצן 'שיחה ' במסך הבית של ההתקן או של בקר המגע.

 2. בחר איש קשר מרשימת המועדפים והקש על עוד בכרטיס איש הקשר.

 3. הקש על ערוך כינוי כדי לשנות את שמו ברשימת המועדפים שלך. מקלדת רכה נפתחת. הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש והקש על שמור במקלדת.

כדי לערוך כתובת וידאו של איש קשר לאחרונה:

 1. הקישו על הלחצן 'שיחה ' במסך הבית של ההתקן או של בקר המגע.

 2. אם עדיין לא העדפת את השיחה האחרונה, פתח את רשימת השיחות האחרונות ובחר את הערך שברצונך לערוך ולשמור. הקישו על הלחצן 'מועדפים' בכרטיס איש הקשר. הקש על החץ בפינה הימנית העליונה כדי לחזור. פתח את הרשימה מועדפים . גלול כדי לראות שאיש הקשר האחרון שלך נוסף כעת.

 3. בחר את איש הקשר האחרון המועדף והקש על עוד בכרטיס איש הקשר.

 4. כעת באפשרותך לערוך את הכינוי והמספר של איש הקשר.

  לחלופין, הקש על ערוך וחייג כדי לערוך את כתובת הווידאו. כשתסיים, תוכל להתקשר אליו מיד על-ידי הקשה על לחצן השיחה הירוק במקלדת הרכה.

1

ערוך שם של איש קשר:

 1. בחר איש קשר מרשימת המועדפים והקש על עוד (...) בכרטיס איש הקשר.

 2. בחר ערוך מועדף.

 3. ערוך את שם איש הקשר והקש על שמור.

 4. כעת תראה את שם איש הקשר ברשימת המועדפים שלך .

2

ערוך את השם וכתובת הווידאו של איש קשר:

 1. בחר כתובת וידאו מרשימת המועדפים ובחר עוד (...) .

 2. ערוך את שם איש הקשר והקש על שמור. ניתן גם לערוך את כתובת הווידאו.

 3. כעת תראה את שם איש הקשר ברשימת המועדפים שלך .

1

באמצעות בקר המגע, ערוך שם של איש קשר:

 1. בחר איש קשר מרשימת המועדפים והקש על ערוך מועדף בכרטיס איש הקשר.

 2. ערוך את שם איש הקשר והקש על שמור.

2

באמצעות בקר המגע, ערוך את השם וכתובת הווידאו של איש קשר:

 1. בחר כתובת וידאו מרשימת המועדפים , הקש על עוד וערוך מועדף בכרטיס איש הקשר.

 2. ערוך את שם איש הקשר והקש על שמור. ניתן גם לערוך את כתובת הווידאו.

 3. כעת תראה את שם איש הקשר ברשימת המועדפים שלך .