שנה את השפה המשמשת לתכונות שיחה ספציפיות

אם אתה מרגיש נוח יותר בשפה אחרת, שנה את השפה שCisco Webex מציגה. המכשירים הרשומים שלך משתנים גם לשפה שבחרת.

באפשרותך לשנות את השפה המוצגת בהגדרות Cisco Webex ולהשתמש בה באזורים הבאים הקשורים לשיחות:

  • מסך הטלפון

  • הודעות דואר קולי

  • מספר שגוי הכרזות

לכן, אם אתה מרגיש יותר בנוח לעבוד בשפה אחרת, עבור אליה בהגדרות Cisco Webex .

  

אם תחליט לא לשנות את השפה המועדפת בהגדרות Cisco Webex, ייעשה שימוש בשפה שהוגדרה על-ידי מנהל המערכת ברמה הארגונית.

מהגדרות Cisco Webex, עבור אל הפרופיל שלי, לחץ על moreולחץ על ' הגדרות שפה '. בחר באחת מהשפות הרבות הזמינות. השפה החדשה מוצגת בהגדרות Cisco Webex וייתכן שהטלפון מופעל מחדש.
מידע קשור

האם המאמר הועיל לך?