Endre språket som brukes for bestemte samtale funksjoner

Hvis du føler deg mer fortrolig med et annet språk, endrer du språket som vises i Cisco Webex. De registrerte enhetene endres også til språket du velger.

Du kan endre språket som vises i Cisco Webex innstillinger og brukes, i følgende samtale relaterte steder:

  • Telefon skjerm

  • Tale post varsler

  • Feil antall kunngjøringer

Så hvis du føler deg mer komfortabelt å jobbe med et annet språk, bytter du til den i Cisco Webex innstillinger.

  

Hvis du bestemmer deg for ikke å endre foretrukket språk i Cisco Webex innstillinger , brukes språket som er angitt av administratoren på organisasjons nivå.

fra Cisco Webex innstillingene , gå til min profil , klikk på mer og klikk på språk innstillinger. Velg ett av de mange språkene som er tilgjengelig. Det nye språket vises i Cisco Webex innstillinger , og telefonen kan starte på nytt.
Relatert informasjon

Var denne artikkelen nyttig?