ברגע שתשתף את המסך, הוא יופיע באופן אוטומטי למשתתפים אחרים בשיחה. ניתן להעביר ביאור לשיתוף המסך מהמכשיר שלהם או מיישום Webex. כאשר משתתף אחר בוחר לשתף את המסך שלהם, התוכן נפתח במכשיר, ואתה גם מקבל את האפשרות להוסיף לו ביאור.

1

שתף את מסך המחשב הנייד או הטלפון הנייד בלוח. קרא מאמר זה כדי ללמוד כיצד לבצע אותו באופן אלחוטי ומאמר זה עם כבל HDMI.

2

הקש על בפינה השמאלית התחתונה של מסך הלוח כדי להתחיל ביאור. אם הוא אינו נראה לעין, הקש פעם אחת על המסך. ייתכן שפתיחת פונקציית הציור תימשך מספר שניות.3

כשתסיים, הקש על סיום . הקש על כדי לחזור ולעבוד על הביאורים או הקש על ' הפסק שיתוף ' כדי להפסיק לשתף את המצגת.

4

כאשר השיחה הסתיימה, שמור את עבודתך מופיעה במסך הבית. הקש על זה כדי לשמור את הביאורים למרחב Webex.

באפשרותך לבצע את השלבים הבאים כאשר יש לך שטח פתוח על הלוח ומתבצע שיחה באותו שטח.