1

כאשר אתה או מישהו אחר משתף את המסך שלו, בחר הערה כדי ליצור הערה.

2

תוכל לבחור מבין הדברים הבאים כדי להתחיל לסמן את ההערה:

 • הצבע משנה את צבע הסמן.
 • מחק הופך את הסמן למחק כדי להסיר עריכות או ללחוץ שוב על מחק כדי לבחור באפשרות נקה הכל ולהסיר את כל העריכות. אפשר ללחוץ על 'ביטול' כדי לשחזר את העריכות שניקית.
 • דביקים יוצרים ומוסיפים דביקים. אפשר להוסיף טקסט, לשנות את הצבע ולהזיז את הדבקים.
 • ביטול הפעולה יסיר את העריכה האחרונה שלך. תוכל להמשיך ללחוץ על ביטול והסרה של כל עריכה עד שתחזור להערה האחרונה שנשמרה.
3

בסיום, בחר בוצע, וההערה תישמר ברשימת הלוחות הלבנים.

4

כדי להפסיק לשתף את ההערה, לחץ על הפסק לשתף.


1

כאשר אתה או מישהו אחר משתף את המסך שלו, בחר הערה כדי ליצור הערה.

2

תוכל לבחור מבין הדברים הבאים כדי להתחיל לסמן את ההערה:

 • הצבע משנה את צבע הסמן.
 • מחק הופך את הסמן למחק כדי להסיר עריכות או ללחוץ שוב על מחק כדי לבחור באפשרות נקה הכל ולהסיר את כל העריכות. אפשר ללחוץ על 'ביטול' כדי לשחזר את העריכות שניקית.
 • דביקים יוצרים ומוסיפים דביקים. אפשר להוסיף טקסט, לשנות את הצבע ולהזיז את הדבקים.
 • ביטול הפעולה יסיר את העריכה האחרונה שלך. תוכל להמשיך ללחוץ על ביטול והסרה של כל עריכה עד שתחזור להערה האחרונה שנשמרה.
3

בסיום, בחר בוצע, וההערה תישמר ברשימת הלוחות הלבנים.

4

כדי להפסיק לשתף את ההערה, לחץ על הפסק לשתף.

5

כדי לחזור לשתף את המסך שלך, לחץ.

לא ניתן להתחיל הערה באפליקציית האינטרנט Webex Meetings. לאחר שמישהו יתחיל לכתוב הערות באפליקציית Webex עבור שולחן העבודה או הנייד, תוכל לערוך גם.

1

כדי להתחיל בהערות, לחץערוך.

2

ניתן לבחור מבין הכלים הבאים:

 • הצבע משנה את צבע הסמן.
 • מחק הופך את הסמן למחק כדי להסיר עריכות. לחץ שוב על מחק ובחר נקה הכל כדי להסיר את כל העריכות. אפשר ללחוץ על ביטול כדי לשחזר את העריכות שניקית.
 • ביטול הפעולה יסיר את העריכה האחרונה שלך. תוכל להמשיך ללחוץ על ביטול והסרה של כל עריכה עד שתחזור לתמונה האחרונה שנשמרה.
3

בסיום, יש ללחוץ על 'חזרה '.