1

מחלון ה-hub, פתח את התפריט הגדרות ועבור לאפשרויות. אם אתה נמצא בגירסה מוקדמת יותר של Cisco Jabber עבור Windows, בחר באפשרות ' > אפשרויות קובץ > במקום זאת '.

החלון ' אפשרויות ' נפתח.

2

בחר בכרטיסייה ' פרטיות ' ולאחר מכן בחר באפשרות ' מתקדם '.

3

הזן כתובות או קבוצות מחשבים ספציפיות לאנשי קשר ברשימת החסימות.

4

בחר באפשרות ' החל ' ולאחר מכן אישור.