1

Från hubbfönstret öppnar du menyn Inställningar och går till Alternativ. Om du använder en tidigare version av Cisco Jabber för Windows väljer du Arkiv > Alternativ > .

Fönstret Alternativ öppnas.

2

Välj fliken Sekretess och sedan Avancerat.

3

Ange specifika kontaktadresser eller domäner i Blockeringslistan.

4

Välj Verkställ och sedan OK.