1

באזור ההודעה, לחץ על קובץ מצורף ולאחר מכן בחר בכונן Google.

2

עבור לכרטיסייה העלה בכונן Google.

3

בחר את הקובץ משולחן העבודה שלך ולאחר מכן לחץ על העלה.