1

U području poruke kliknite Privitak, a zatim odaberite Google disk.

2

Otvorite karticu Prijenos na Google disku.

3

Odaberite datoteku s radne površine, a zatim kliknite Prenesi.