באפשרותך להפנות למפרטים אלה כדי לקבל מידע על רכיבי הקודק הנתמכים, הגדרת הווידאו והשימוש ברוחב הפס ביישום Webex.

קודקים נתמכים

אנו ממטב את האיכות באמצעות קודק אופוס לשמע וקודק OpenH264 לווידאו.

הגדרת וידאו נתמכת

רזולוציית הווידאו משתנה בהתאם לסוג ההתקן שבו אתה משתמש:

יישום Webex תומך בשיחות וידאו באיכות גבוהה של 720p ב-Mac, Windows, Android וכמה מכשירי iPhone ו-iPad (iPhone 4S ואילך, iPad Air ו-iPad Air 2, iPad Pro ו-iPad Mini 2 ומעלה).

עבור אינטרנט (Firefox) ומכשירי iOS אחרים (כגון iPad 2), יישום Webex תומך בשיחות וידאו בהגדרה סטנדרטית של 360p.

שימוש ברוחב פס

שימוש משוער ברוחב פס ביישום Webex הוא:

  • 700 kbps עבור שיחות וידאו 360p ו-1.5 Mbps עבור שיחות וידאו 720p.

  • 80 kbps לשיחות כאשר וידאו מושבת או שיחות שמע בלבד ב-iOS 10.