1

באזור ההודעה, לחצו על קובץ מצורף, ולאחר מכן בחר שתף מ-Box.

2

בחר היכן להוסיף את הקבצים בספריית Box שלך. לחץ על הוסף.לחץ על הוסף , בחר העלה , לאחר מכן גרור ושחרר את הקבצים שלך ולחץ העלה .

1

באזור ההודעה, הקש על מצורף, ולאחר מכן בחר שתף מ-Box.

2

בחר היכן להוסיף את הקבצים בספריית Box שלך. הקש על הוספההקש על הוסף , בחר העלה , לאחר מכן גרור ושחרר את הקבצים שלך והקש העלה .