1

באזור ההודעה, לחץ על קובץ מצורף ולאחר מכן בחר שתף מתוך תיבה.

2

בחר היכן להוסיף את הקבצים בספריית Box. לחץ על הוסף , בחר העלהולאחר מכן גרור ושחרר את הקבצים שלך ולחץ על העלה.

1

באזור ההודעה, הקש על קובץ מצורף ולאחר מכן בחר שתף מתיבה.

2

בחר היכן להוסיף את הקבצים בספריית Box. הקש על הוסף , בחר העלהולאחר מכן גרור ושחרר את הקבצים והקש על העלה.