1

I meddelandeområdet klickar du på Bilaga och väljer sedan Dela från Box.

2

Välj var du vill lägga till filerna i din Box-katalog. Klicka på Lägg till, välj Överför och dra och släpp sedan dina filer och klicka på Överför.

1

I meddelandeområdet knackar du på Bilaga och väljer sedan Dela från Box.

2

Välj var du vill lägga till filerna i din Box-katalog. Knacka på Lägg till, välj Överför och dra och släpp sedan dina filer och knacka på Överför.